Autorizatie si acord de functionare


1. Denumirea persoanei juridice:  Autoworld SRL
2. Cod unic de inregistrare - RO225615
3. Numarul din registrul persoanelor juridice corespunzator, din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate: Certificat constatator 6915/31.01.2023
4. Adresa sediului si/sau a punctului de lucru, unde isi desfasoara efectiv activitatea: Sediu Social Calea Floresti, nr 145, Cluj Napoca, Cluj
5. Seria si numarul tuturor autorizatiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licentelor necesare desfasurarii activitatii, precum si emitentul acestora: 
  • Autorizatie Tehnica Registrul Auto Roman – 2070/24.06.2004
  • Autorizatie de securitate la incendiu – 1233/17/SU-CJ din 07.11.2017
  • Accord functionare emisa de Primaria Mun Cluj Napoca – 1180/11.01.2021
  • Autorizatie Mediu -36 din 31.01.2011
 
 
Reincarcare
Reincarcare
Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙